Huishoudelijk reglement 

 

 • Aankomst en vertrek :

Op dag van aankomst is de kampplaats ten vroegste te betrekken vanaf 15.00u. Op  dag van vertrek dient u het lokaal en de terreinen ten laatste om 12.00u te verlaten. Bij niet naleving van deze regel wordt een meerprijs van €50,00 per uur aangerekend.

Bij het begin van de gebruiksperiode wordt door De Landelijke Omheining, samen met de verantwoordelijke van de gebruikers een inventaris en de staat van de gebouwen opgemaakt. Op de dag van het vertrek wordt hetzelfde gedaan. De groep kan pas vertrekken na een controle van het gebouw en de terreinen en na het opmaken van de afrekeningnota met de huurverantwoordelijke.

 

 • Tenten :

Op de terreinen is het plaatsen van tenten toegelaten. Putten en grachten mogen gemaakt worden in overleg met de verhuurders. De terreinen worden op het einde van het kamp in oorspronkelijke en nette toestand achtergelaten.

 

 • Parking :

Er is geen parking voorzien. Er kan enkel gebruik gemaakt worden van de landbouwwegel of oprit van de kampeerboerderij voor het laden en lossen van materialen.

 

 • Vuilnis :

*rest & PMD: hiervoor zijn containers voorzien, alles mag rechtstreeks in de container gedeponeerd worden.

*GFT: in compostbakken op de weide van de geitjes.

*karton & papier: gratis

*glas: de glasbol is op 50m verwijderd van de kampeerboerderij dus de huurder brengt het glas zelf weg.

 

 • Aansprakelijkheid :

De verhuurder is onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. De huurder dient verzekerd te zijn tegenover derden.

 

 • Geluidsoverlast :

Van 22 u tot 9 u totale stilte. Zaterdag en zondagochtend GEEN KAMPLIED voor het ontwaken en ontbijt (onze buren slapen in het weekend graag wat langer)

 

 • Brandblussers:

Brandblussers, enkel te gebruiken in geval van brand. Indien dit niet nageleefd wordt zijn de kosten voor hervulling of bij beschadiging van de brandblusser voor de huurder.

 

 • Roken:

Graag houden we het terrein proper voor anderen. Sigarettenpeuken horen allemaal in één emmer en NIET OP HET TERREIN. Binnen roken is ten strengste verboden.

 

 • Onderhoud :

Het gebouw dient steeds proper gehouden te worden. Na de gebruiksperiode moet alles in de oorspronkelijke staat terug overgedragen worden m.a.w. de lokalen en sanitaire ruimten vegen/dweilen/schuren, stoelen en tafels op hun plaats volgens het plan en de terreinen moeten zuiver achtergelaten worden.

 

 • Kampvuur : 

Er mag enkel kampvuur gehouden worden in de kampvuurkring goedgekeurd door de brandweer
U moet geen aanvraag doen, wij kregen van stad Lokeren en Brandweer zone Oost een jaarvergunning

 

 • Schade :

Eventuele schade aan het gebouw, het meubilair, de terreinen, planten en bomen of het niet naleven van de afspraken in dit huurreglement zal de waarborg worden ingehouden. Indien deze ontoereikend is, zal de meerkost worden doorgerekend aan de huurder. Schade dient onmiddellijk gemeld te worden bij de verhuurder zodat op korte termijn stappen kunnen ondernomen worden voor de herstelling. De herstelling gebeurt door de verhuurder of een door de verhuurder aangestelde firma.

 

 • Annulatie :

Annulatievoorwaarden zijn volgens Uw contract

 

 • Algemene voorwaarden:

De lijst van ALLE deelnemers (naam, adres en geboortedatum) wordt op de eerste dag aan de huisverantworodelijke bezorgd (=tijdelijk verblijfsvergunning). Dit is verplicht voor iedereen.

 

 • Bedden:

Er zijn 150 bedden met matras, dekbed en kussen beschikbaar

 

 • Waarborg :

Waarborg te betalen volgens de contractvoorwaarden
Saldo van de waarborg word ten laatste 4 weken na verblijf terugbetaald

 

 • Inventaris:

Voor het gebruik van de kampeerboerderij wordt alle materiaal nagekeken aan de hand van een inventaris. Opgemerkte schade wordt onmiddellijk aan de huisverantwoordelijke gemeld. De laatste dag wordt zowel de kampeerboerderij als het materiaal opnieuw nagekeken.